Salīdziniet viesnīcu cenas

Privātuma politika

Juridiski saistoša ir tikai privātuma politikas angļu valodas versija. Tās tulkojumi ir nodrošināti tikai lietotāju ērtībām. Ja starp tulkojumu un sākotnējo tekstu angļu valodā ir nesakritības, noteicošais ir sākotnējais angļu teksts.


Mūsu apņemšanās privātuma jomā

Jūsu privātums ir svarīgs, un mēs esam apņēmušies aizsargāt personīgo informāciju, kuru ievācam no jums.

Šajā politikas dokumentā paskaidrots, kā mēs izmantojam un aizsargājam mūsu ievākto un koplietoto personīgo informāciju. Tā mērķis ir pārredzamība un palīdzība jums, lai jums rastos pilnīga pārliecība par tīmekļa pārlūkošanas procesa integritāti.


Informācija, kuru mēs vācam

Personas dati, kurus jūs mums nododat

Mēs vācam un izmantojam informāciju, kuru jūs mums nododat. Ja jūs sākat rezervēšanas procesu, no jums tiek lūgta informācija (vismaz) par jūsu vārdu un e-pasta adresi. Atkarībā no rezervējuma aspektiem mēs varam lūgt ziņas arī par jūsu mājas adresi, tālruņa numuru, maksājumu informāciju, dzimšanas datumu, jūsu ceļabiedru vārdus, kā arī vēlmes (piemēram, attiecībā uz ēdienreizēm vai kustību traucējumiem).

Jūs mums sniedzat informāciju arī citos gadījumos. Piemēram:

 • Saziņa ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
 • Reģistrēta lietotāja izveide, kas ļauj jums piekļūt ekskluzīvām biedru cenām, saglabāt personiskos iestatījumus, meklēšanas pieprasījumus, vēlmju sarakstus, kā arī pārvaldīt e-pasta abonementus.
 • Dalība ieteikšanas programmās vai citās mārketinga kampaņās, visticamāk, nozīmēs, ka jums būs jāsniedz mums personas dati.

Informācija par citām personām

Ja šo tīmekļa vietni izmantojat naktsmītņu rezervēšanai kādas citas personas labā, jūs varat iesniegt šīs personas datus. Tomēr jūs atbildat par to, lai persona vai personas, kuru personas dati tiek sniegti, būtu informētas par to, ka jūs tā esat rīkojies, kā arī apzinātos un piekristu tam, kā mēs izmantojam šo personu informāciju (atbilstoši šī paziņojuma par privātumu atrunātajai kārtībai)

Citas informācijas automātiska vākšana

Mēs automātiski ievācam informāciju no jūsu datora vai ierīces, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes. Tas tiek darīts, pat ja neveicat rezervējumu. Šāda informācija ir jūsu IP adrese, mūsu pakalpojumu izmantošanas datums un laiks, jūsu izmantotā aparatūra, programmatūra vai interneta pārlūkprogramma, informācija par jūsu datora operētājsistēmu, kā arī lokalizācijas/valodas uzstādījumiem. Mēs vācam arī informāciju par klikšķiem un to, kuras lapas jums tika parādītas. Kad jūs rezervējat naktsmītnes, mūsu sistēma fiksē, kādā veidā un kurā tīmekļa vietnē rezervējums tika veikts.

Par mobilo ierīču lietotājiem mēs vācam arī datus, kas identificē mobilo ierīci, ar ierīci saistītos iestatījumus un īpašības, programmatūras veiktspēju un citas sistēmas darbības.

Informācija no citiem avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par jums arī no citiem avotiem. Tie var būt sadarbības partneri, piemēram, saistītie partneri, un citas neatkarīgas trešās personas, un no tām saņemtā informācija var tikt apvienota ar jūsu sniegto informāciju. Ja jūs šos avotus izmantojat, jūs nododat rezervējuma informāciju mūsu sadarbības partnerim, kas jūsu informāciju pēc tam pārsūta mums.

Arī viesnīcas un to ieceltās trešās personas var ar mums koplietot informāciju par jums. Tas var notikt, ja jums ir jautājumi atbalsta dienestam par aktuālo rezervējumu vai ja par jūsu rezervējumu radušās domstarpības.

Informācija par maksājumiem

Ja ceļojuma rezervējumu veicat, sadarbojoties nepastarpināti ar viesnīcas administrāciju, bet izmantojot rezervējumu sistēmu Revato, mēs no jums ievāksim informāciju par maksājumiem, tostarp jūsu kredītkartes numuru, kartes turētāja vārdu, derīguma termiņu, autentifikācijas kodu un rēķinā norādīto adresi. Mēs šo informāciju droši uzglabāsim (sertificētā PCI-DSS vidē) un pārsūtīsim ceļojumu rezervējuma piegādātājam, lai pabeigtu darījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksājumu apstrādā piegādātājs, nevis mēs. Pirms šajā vietnē izveidot rezervējumu, jūs piekrītat iepazīties ar piegādātāja politikas dokumentiem un procedūrām un atzīt tās sev par saistošām.

Atrašanās vietas informācija un cita informācija no ierīcēm

Mēs varam ievākt informāciju par jūsu atrašanās vietu, ja jūs, izmantojot ierīces privātuma iestatījumus, uzdodat ierīcei nodot šādu informāciju lietotnei. Ja jūs ierīcē izmantojat lietotni, mēs ievācam un izmantojam informāciju par jums, ieskaitot atrašanās vietas informāciju, kopumā līdzīgā veidā un līdzīgiem mērķiem kā tad, kad izmantojat šo vietni.

Jūs varat mainīt savas ierīces privātuma iestatījumus un atslēgt atrašanās vietas informācijas koplietošanas funkcionalitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atrašanās vietas koplietošanas atslēgšana var ietekmēt atsevišķas mūsu lietotnes iespējas.


Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Vispārējais mērķis un juridiskais pamats

Informāciju, kas ievākta par jums, mēs izmantojam šādiem vispārējiem mērķiem:

 • reģistrācijai un jūsu konta pārvaldībai;
 • lai sazinātos ar jums, tostarp sniegtu informāciju par mums;
 • lai atvieglotu jums naktsmītņu rezervēšanu;
 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un komentāriem;
 • lai izprastu ieinteresētību mūsu produktos, pakalpojumos un šajā tīmekļa vietnē, kā arī veiktu to uzlabojumus;
 • lai veiktu tiešā mārketinga darbības vai informētu jūs par mūsu vai mūsu partneru īpašajiem piedāvājumiem un produktiem vai pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt atbilstīgi jūsu vēlmēm;
 • lai papildus pielāgotu mūsu sniegtos pakalpojumus, tostarp jums citās tīmekļa vietnēs rādītās reklāmas;
 • lai iegūtu no jums informāciju, tostarp ar aptauju palīdzību;
 • lai izšķirtu strīdus vai risinātu problēmas;
 • lai novērstu varbūtēji aizliegtas vai prettiesiskas darbības;
 • lai nodrošinātu mūsu Lietošanas noteikumu izpildi;
 • citos veidos, par kuriem jūs informējam datu vākšanas brīdī

Lai izmantotu jūsu personas datus aprakstītajā veidā, mēs atsaucamies uz šādiem juridiskajiem pamatiem

 • Līgumsaistību izpilde: jūsu informāciju var būt nepieciešams izmantot, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts pēc jūsu iniciatīvas. Piemēram, ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, lai veiktu rezervējumu tiešsaistē, mēs izmantosim jūsu informāciju, lai izpildītu mūsu pienākumu pabeigt un pārvaldīt šo rezervējumu.
 • Leģitīmas intereses: mēs varam izmantot jūsu informāciju savu leģitīmo interešu vajadzībām, piemēram, lai sniegtu jums labāko iespējamo tīmekļa vietnes, e-pastu un informatīvo ziņojumu saturu, uzlabotu un reklamētu mūsu produktus, pakalpojumus un mūsu tīmekļa vietnes saturu, kā arī administratīviem, krāpšanas atklāšanas un juridiskiem mērķiem, ieskaitot strīdus starp mūsu sadarbības partneriem.

Jūsu datu koplietošana ar trešajām personām

Mēs varam koplietot jūsu informāciju ar šādām personām:

 • Piegādātājiem, tostarp, bet ne tikai, viesnīcām vai citiem neatkarīgiem aģentiem, kas izpilda rezervējumu. Visur šajā tīmekļa vietnē un ar to saistītajās vietnēs par produktiem un pakalpojumiem, ko sniedz neatkarīgi piegādātāji, šis fakts tiek norādīts. Informācija, ko mēs koplietojam ar piegādātājiem, lai atvieglotu rezervēšanu, tiks apstrādāta saskaņā ar attiecīgajiem piegādātāju privātuma politikas dokumentiem, izņemot maksājumu informāciju. Maksājumu informāciju mēs koplietojam tikai tad, ja tas ir nepieciešams ceļojumu rezervēšanai, kas tiek veikta vai atvieglota šajā tīmekļa vietnē, un mēs ierobežojam piegādātāju iespējas izmantot maksājuma informāciju šiem mērķiem.
 • Jums jāizskata katra ceļojumu piegādātāja, kura produktus un pakalpojumus jūs iegādājaties ar šīs vietnes starpniecību, privātuma politikas dokumenti, lietošanas noteikumi un citi politikas dokumenti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie piegādātāji nepieciešamības gadījumā var arī sazināties ar jums, lai iegūtu papildinformāciju par jums vai jūsu ceļojuma plāniem, lai atvieglotu jums ceļojumu rezervēšanu, vai citiem mērķiem, kas atbilst to privātuma politikas dokumentos un lietošanas noteikumos aprakstītajai praksei.
 • Neatkarīgajiem pārdevējim, kuri mūsu vārdā sniedz pakalpojumus vai funkcijas, ieskaitot biznesa analītiku, maksājumu apstrādi, klientu apkalpošanu, mārketingu, sabiedriskās attiecības, aptauju izplatīšanu un krāpšanas novēršanu. Mēs arī varam pilnvarot neatkarīgos piegādātājus vākt informāciju mūsu vārdā, piemēram, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes iespējas vai atvieglotu jūsu interesēm pielāgotas tiešsaistes reklāmas piegādi. Neatkarīgie piegādātāji var piekļūt un vākt informāciju tikai tādā apmērā, kas nepieciešams to funkciju veikšanai.
 • Sadarbības partneriem, ar kuriem kopā mēs varētu piedāvāt produktus vai pakalpojumus. Jūs zināsiet, kad jūsu pieprasītajā produktā vai pakalpojumā ir iesaistīta trešā persona, jo tās nosaukums būs redzams kopā ar mūsējo vai atsevišķi. Ja jūs izvēlaties piekļūt šiem papildu pakalpojumiem, mēs informāciju par jums, ieskaitot jūsu personīgo informāciju, varam koplietot ar šiem partneriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekontrolējam šo neatkarīgo sadarbības partneru praksi privātuma jomā, un tie var izmantot tiešā mārketinga aktivitātes.
 • Saistītajām tīmekļa vietnēm: Ja jūs uz šo tīmekļa vietni pārvirzīja cita tīmekļa vietne, mēs ar nosūtītāju tīmekļa vietni varam koplietot jūsu reģistrācijas informāciju, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi. Mēs neierobežojam to, kā nosūtītāja tīmekļa vietne izmanto personīgo informāciju, un aicinām jūs iepazīties ar ikvienas tīmekļa vietnes, kas nosūtījusi jūs uz šo tīmekļa vietni, privātuma politiku.
 • Jūsu vietējiem birojiem: Lai sniegtu atbalstu mūsu pakalpojumu izmantošanā, jūsu dati var tikt koplietoti ar meitasuzņēmumiem un korporatīvās grupas saistītajām personām, kas sniedz mums pakalpojumus, ieskaitot klientu atbalsta pakalpojumus

Mēs varam koplietot jūsu informāciju arī tad, ja vienpersoniski uzskatām, ka tās izpaušana ir nepieciešama:

 • lai pildītu tiesiskas un izpildāmas pavēstes, tiesas rīkojumus vai citus tiesvedības procesus; noteiktu vai īstenotu mūsu juridiskās tiesības; aizstāvētos pret juridiskiem prasījumiem; citos likumā paredzētos gadījumos, un šādos gadījumos mēs paturam tiesības celt vai atteikties no mums pieejamajiem juridiskajiem iebildumiem vai tiesībām;
 • lai izmeklētu, novērstu vai rīkotos saistībā ar prettiesiskām vai iespējami prettiesiskām darbībām; lai aizsargātu mūsu tiesības, īpašumu, uzņēmuma un meitasuzņēmuma, klientu vai citu personu drošību; saistībā ar mūsu lietošanas noteikumiem un citu veidu vienošanos; vai
 • saistībā ar korporatīvu darījumu, piemēram, atsavināšanu, apvienošanu, konsolidāciju vai aktīvu pārdošanu, kā arī bankrota gadījumā, kas ir mazvarbūtīgs.

Izņemot iepriekš minētos gadījumus, jums tiks paziņots, ja jūsu personīgā informācija tiks koplietota ar trešajām personām, un jums būs dota iespēja izvēlēties liegt mums šīs informācijas koplietošanu.


Jūsu informācijas aizsardzība

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Mēs varam uzglabāt ar jūsu kontu saistītu noteiktu informāciju mūsu arhīvos, tostarp analītiskiem mērķiem un arhīvu integritātes nodrošināšanai. Jūsu informācijas glabāšanas termiņš ir atkarīgs no mērķa, kuram mēs to ievācam un izmantojam.

Mēs neglabāsim jūsu personīgo informāciju ilgāk, nekā tas ir nepieciešams uzņēmējdarbības vajadzībām vai juridisko prasību izpildei. Mēs varam daļu informācijas glabāt zināmu laikposmu pēc līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu pieprasījuma dzēst informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības vai īstenotu, aizstāvētu vai nodibinātu juridiskas tiesības.

Kā jūs varat kontrolēt informāciju, kas sniegta mums

Jūsu tiesības un izvēle saistībā ar jūsu informācijas vākšanu un izmantošanu:

 • Jūs varat nesniegt mums savu personīgo informāciju, lai gan tā var būt nepieciešama, lai izmantotu atsevišķas tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas.
 • Jūs ir tiesības mums jautāt, kāda jūsu personīgā informācija ir mūsu rīcībā. Tam izmantojiet šo saiti.
 • Mēs aicinām aktualizēt savu personīgo informāciju, lai tā būtu atbilstīga paredzamajam lietojumam, precīza un pilnīga. Informāciju, kuru esat mums sniedzis, varat pārskatīt, papildināt un aktualizēt, apmeklējot sava profila lapu mūsu tīmekļa vietnē. Šī iespēja ir pieejama, ja jums ir izveidots konts.
 • Jūs varat arī pievienot vai aktualizēt informāciju, kā arī dzēst kontu, kā aprakstīts iepriekš. Ja jūs vēlaties dzēst savu kontu, jūsu konts tiks deaktivizēts un jūsu profila informācija tiks dzēsta.
 • Jūs varat dzēst savu informāciju, noklikšķinot šeit.
 • Lai apstiprinātu jūsu pieprasījumu, mēs jums nosūtīsim e-pastu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc jūsu informācijas dzēšanas jūs nevarēsiet pieslēgties vai piekļūt savai personīgajai informācijai. Tomēr jūs jebkurā laikā varat izveidot jaunu kontu.
 • Kad jūs reģistrējaties šajā tīmekļa vietnē, jums būs iespējams norādīt mums savas mārketinga vēlmes, kā arī tiks dota iespēja izvēlēties, vai vēlaties no mums saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus. Kā reģistrēts lietotājs jūs jebkurā laikā varēsiet mainīt savu izvēli, izmantojot e-pasta iestatījumus profila lapā.
 • Neatkarīgi no tā, vai esat reģistrēts lietotājs, jebkurā šādi nosūtītā e-pasta vēstulē būs iespēja atteikties no turpmākiem reklāmas ziņojumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam jums sūtīt citus paziņojumus, ieskaitot paziņojumus par pakalpojumiem, un ar jūsu kontu saistītus administratīvus paziņojumus.

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju

Mums ir noteiktas procedūras, lai liegtu neatļautu piekļuvi personas datiem un to nepareizu izmantošanu.

Mēs izmantojam piemērotas tehnoloģijas un revīzijas procedūras, lai aizsargātu personas datus, kurus jūs mums sniedzat. Lai gan neviena tīmekļa vietne nevar garantēt drošību, mēs īstenojam un uzturam pienācīgus fiziskos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personīgo informāciju, kuru jūs mums sniedzat, no neatļautas vai prettiesiskas piekļuves, iejaukšanās, grozīšanas, izmantošanas vai izpaušanas, kā arī nejaušas nozaudēšanas, kaitējuma, izmaiņām vai iznīcināšanas.

Personas datiem drīkst piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki, veicot savus darba pienākumus, un to drīkst darīt tikai atļautu uzņēmējdarbības funkciju īstenošanai. Turklāt mēs izmantojam šifrēšanu, pārsūtot jūsu personīgo informāciju starp jūsu un mūsu sistēmām, kā arī starp mūsu sistēmu un to personu sistēmām, kurām mēs nododam sensitīvu informāciju; tāpat mēs izmantojam ugunsmūrus un ielaušanās atklāšanas sistēmas, kas palīdz novērst nesankcionētu personu piekļuvi jūsu informācijai.

Bērnu informācija

Šos pakalpojumus nedrīkst izmantot personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Mēs apzināti nevācam personīgo informāciju no bērniem, kuriem vēl nav 18 gadu, un dzēšam šādu informāciju, ja uzzinām, ka esam ievākuši vai saņēmuši informāciju, ko nav snieguši vai kuras sniegšanai nav tieši piekrituši bērna vecāki vai juridiskie aizbildņi.


Ārējās saites

Šajā tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Ja jūs piekļūstat citām tīmekļa vietnēm, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē pieejamās saites, šo tīmekļa vietņu operatori var no jums ievākt informāciju, ko tie izmantos saskaņā ar saviem privātuma politikas dokumentiem, kuri var atšķirties no šīs privātuma politikas. Iesakām jums iepazīties ar šajās tīmekļa vietnēs ievietotajiem paziņojumiem par privātumu, lai izprastu, kādas ir personīgās informācijas vākšanas, izmantošanas un izpaušanas procedūras.


Starptautiska pārsūtīšana

Mums ir pienākums informēt jūs par datu starptautisku pārsūtīšanu. Mēs nepārtraukti rūpējamies par mūsu profesionālo apakšuzņēmēju padziļinātu izpēti, ieviešam pienācīgu informācijas un revīzijas kontroli, kā arī aizsargājam jūsu personas datus. Jo jūs taču paļaujaties uz mūsu reputāciju.

Jūsu informācija glabāsies un tiks apstrādāta mūsu serveros, kas var atrasties ārpus jūsu dzīvesvietas valsts/reģiona, kā arī ārpus daudznacionālām savienībām (ieskaitot Eiropas Ekonomikas zonu). Turklāt dažiem neatkarīgajiem uzņēmumiem, pārstāvjiem un līgumslēdzējiem, kurus mēs piesaistām pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā, var būt nepieciešamība saņemt un/vai nosūtīt jūsu personīgo informāciju starptautiski, lai varētu sniegt savus pakalpojumus.

Dažās teritorijās privātuma aizsardzības tiesību akti var nebūt tik izsmeļoši kā šajā privātuma politikā vai jūsu dzīvesvietā noteiktie. Organizācijas, ar kurām mēs koplietojam personīgo informāciju, var atrasties valstīs, kurās nav pieejama tāda pati aizsardzība kā saskaņā ar jūsu vietējiem tiesību aktiem, un jums var nebūt iespēju vērsties pēc aizsardzības līdzekļiem alternatīvajā jurisdikcijā.

Mēs apliecinām, ka visa informācija par maksājumiem VIENMĒR glabājas PCI-DSS atbilstīgā tehnoloģiskajā vidē, ko vērtē pieaicināts revidents, un tā NETIEK nodota citām personām, izņemot izmitināšanas operatoru, ar kuru jums ir līgums.

Izmantojot mūsu pakalpojumus un sniedzot mums jūsu personīgo informāciju, jūs piekrītat, ka jūsu personīgā informācija, ja tāda tiek sniegta, tiks nosūtīta ārpus jūsu valsts vai vairāku valstu dzīvesvietas saskaņā ar šo privātuma politiku.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Izmaiņas šajā privātuma politikā

Mēs šo privātuma politiku nākotnē varam mainīt vai grozīt. Datumu, kurā šajā privātuma politikā pēdējoreiz izdarītas izmaiņas, mēs norādīsim lapas lejasdaļā, un grozījumi stāsies spēkā trešajā darba dienā pēc politikas publicēšanas. Mēs jums iesakām pārskatīt šo privātuma politiku, lai iepazītos ar aktuālo redakciju.


Kā sazināties ar mums

Ja vēlaties pieprasīt datu pārskatīšanu vai dzēšanu, noklikšķiniet šeit.

Ja jūsu gadījums ir sarežģīts, mūsu datu aizsardzības speciālists ir apņēmies risināt jebkuras šaubas, kādas jums var būt par to, kā mēs apstrādājam, izmantojam, izpaužam vai pārvaldām jūsu personīgo informāciju.

Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu varat sazināties elektroniski vai pa pastu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Electronically - click here

Pasts:

(Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas mītošajiem iedzīvotājiem)

Data Protection Officer
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(Eiropas Ekonomikas zonas iedzīvotājiem; mūsu pārstāvis ES teritorijā)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai izmeklētu jums radušās bažas, novērstu jebkuras problēmas, kas radušās no tā, ka mēs neesam ievērojuši pienākumus privātuma jomā, un iespējami ātri paziņosim jums par iznākumu.


Juridiskā informācija

Šajā politikas dokumentā vārdi “mēs”, “mūs”, “mūsu” norāda uz jebkuru tīmekļa vietni vai lietojumprogrammu (ieskaitot mobilo lietotni), kas pieder vai ko pārvalda Austrālijas uzņēmums HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), kas attiecīgā gadījumā darbojas kā citas personas pārstāvis, pilnvarnieks vai norīkota persona.

Politika pēdējoreiz aktualizēta 2019. gada 25. oktobrī.

Meklēt viesnīcas

1. numurs:

2 pieaugušie mainīt konfigurāciju

Mēs atrodam vairāk viesnīcu

Ar vienkāršu meklēšanas pieprasījumu varat salīdzināt visas lielākās ceļojumu vietnes un atrast sev vislabāko piedāvājumu. Tas ir tik vienkārši!

Labākās cenas garantija

Nekādu maksu par rezervēšanu, nekāda uzcenojuma. Mēs to apsolām!

Ceļotāji ir iecienījuši mūs

Pagājušajā gadā vairāk nekā 400 miljoni ceļotāju uzticējās mums, lūdzot atrast labākos piedāvājumus viesnīcās.

© 2020